Pondělí 21. září 2020, svátek má Matouš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 21. září 2020 Matouš

Jak slyšet očima

25. 09. 2013 11:03:00
Pro lidi se sluchovým postižením je komunikační bariéra při jednání s úřady vážným handicapem. Nejen pro ně, ale i pro pracovníky úřadů je důležité, aby předávané informace byly správně pochopeny. Jak je toho možné dosáhnout, mohou při tom být nápomocny i technické prostředky?

Nejprve je třeba si vyjasnit, jaké druhy sluchového postižení existují a jakou komunikační strategii je vhodné při jednání s takto hendikepovanými lidmi volit.

Ve společnosti je rozšířen mýtus, že každý, kdo neslyší, používá znakový jazyk. Není tomu tak, znakový jazyk umí a používá jen relativně velmi malá část osob se sluchovým postižením. Uživatelé znakového jazyka jsou lidé, kteří se narodili již neslyšící nebo ohluchli před vytvořením řeči a znakový jazyk se stal jejich mateřským jazykem. Český jazyk je pro ně vlastně cizím jazykem, druhým v pořadí, který ovládají v různé míře, takže se nedá u každého spolehnout na to, že psaný text správně pochopí.

Podstatně větší skupinu představují lidé ohluchlí, kteří přišli o sluch v době, kdy už měli vybudovanou řeč. Jejich mateřským jazykem je čeština, a proto preferují domluvu psanou češtinou, a ne znakovým jazykem. Ten je naopak pro ně cizím jazykem, jako pro slyšícího člověka třeba maďarština.

Zdaleka nejpočetnější skupinou jsou lidé nedoslýchaví, celkově se uvádí, že problémy se sluchem má u nás až půl milionu lidí, jejich podíl na populaci silně stoupá v seniorském věku. Někteří z nich používají sluchadla, což do jisté míry kompenzuje jejich postižení, ale něco jiného je slyšet, a dobře rozumět. Záleží na míře nedoslýchavosti a okolnostech jako je výslovnost mluvčího, hluk v okolí, hovor více lidí najednou; to všechno má vliv na to, jak nedoslýchavý člověk rozumí.

Podle zákona č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob mají tyto osoby “při návštěvě lékaře, vyřizování úředních záležitostí a při zajišťování dalších potřeb právo na tlumočnické služby zajišťující tlumočení v jimi zvoleném komunikačním system uvedeném v tomto zákoně.”

Tolik litera zákona. Jaká je však praxe?

Relativně nejjednodušší je to u nedoslýchavých, v komunikaci s nimi je třeba držet se jen některých zásad. V prvé řadě navázat a udržet zrakový kontakt, umožnit jim, aby dobře viděli na naše ústa a mohli si pomoci odezíráním. Pokud něčemu nerozumí, nepomůže křičet, to porozumění ještě zhorší, řešením je mluvit sice hlasitě, ale hlavně zřetelně, zvolna. Doporučuje se občas požádat nedoslýchavého člověka, aby sdělil, zda rozuměl výkladu. Nikdy se však neptáme, ZDA nám rozuměl, ale CO nám rozuměl. Ptát bychom se měli po každém důležitém sdělení.

Podstatně obtížnější situaci mají neslyšící, kteří se dorozumívají znakovým jazykem. Ti potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Pokud jde o osobní jednání, pak si jej zpravidla zajistí sami, úřady disponující pracovníky ovládající znakový jazyk jsou velkou výjimkou. V případě, že k vyřízení dané záležitosti není nutná osobní přítomnost na úřadě, neslyšící mohou využít služby APPN – Agentury pro neslyšící (www.appn.cz), která zajišťuje nonstop on-line tlumočení do znakového jazyka. K využití tlumočníka stačí mít kvalitní připojení na internet a webovou kameru. Prostřednictvím této techniky se spojí s tlumočníkem a pak probíhá situace stejně, jako kdyby byl tlumočník fyzicky přítomný. Neslyšící používá znakový jazyk, tlumočník ho překládá do češtiny, úředník odpovídá v češtině a tlumočník tlumočí do znakového jazyka, který neslyšící pozoruje na monitoru počítače.

Obdobnou službu pod názvem Hovor pro neslyšící zajišťuje zdarma Telefónica, tam však lze zprostředkovat komunikaci s úřady ze strany neslyšícího k operátorce jen pomocí chatu, nikoli přes tlumočníka do znakového jazyka.

V současné době APPN zahajuje projekt, během kterého vybaví tablety na 70 nemocnic (v každém okrese jednu) a vyškolí personál tak, aby se v případě potřeby uměl spojit s tlumočníky APPN, kteří by neslyšícímu pacientovi tlumočili do znakového jazyka informace podávané zdravotníky. Obdobnou spolupráci by agentura ráda navázala také s úřady, nyní na toto rozšíření shání finanční a personální zdroje, aby službu mohla kvalitně zajistit.

Dostáváme se k početné skupině lidí se sluchovým postižením, kteří preferují psaný projev. Jde o osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé. Pro ně zavedla Česká unie neslyšících službu simultánního přepisu mluvené řeči (www.eprepis.cz). Když se na ni úřady obrátí, že pořádají seminář, konferenci s předpokládanou účastí ohluchlých lidí, je schopna jim na akci zajistit simultánní přepis mluvené řeči. Má za sebou například i simultánní přepis při přestupkovém řízení. Pravidelně zajišťuje simultánní přepis soudních jednání pro účastníky se sluchovým postižením. Vesměs jde o akce, které lze plánovat předem. Co když ale potřeba simultánního přepisu vznikne neplánovaně, kde sehnat přepisovatele?

I kvůli takovým situacím vznikla společnost Transkript online (www.transkript.cz), která se specializuje na on-line simultánní přepis. V současné době provozuje pod službou nazvanou eScribe profesionální online přepis na 85 místech po celé České republice, z nichž 73 míst tvoří pobočky Era Poštovní spořitelny a 12 míst prodejny Vodafone. Když do některé z prodejen či finančních center přijde neslyšící či těžce nedoslýchavý člověk a požádá o online přepis, spojí se personál telefonicky s přepisovatelem a otevře soubor pro přepis na webové stránce společnosti Transkript online. Od té chvíle se veškeré promluvy pracovníka, přenášené přes telefon do sluchátek přepisovatele, ihned zobrazují v textové podobě na monitoru. Oba účastníci rozhovoru tak mají jistotu, že neslyšící klient dostal všechny potřebné informace a správně jim porozuměl.

„Podobnou službu bychom rádi nabídli také úřadům. Pokud by například některý krajský nebo městský úřad měl zájem o pilotní projekt, můžeme se dohodnout na bezplatném zavedení simultánního přepisu po určitou dobu,“ říká jednatel společnosti Ing. Zdeněk Bumbálek.

Jaroslav Winter

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Ztlumeno | středa 25.9.2013 11:03 | karma článku: 9.21 | přečteno: 415x

Další články blogera

Ztlumeno

Kompenzační pomůcka bezdrátová sluchátka s mikrofonem

Protože neslyším a komunikují česky, používám mnohokrát denně diktování do tabletu s převodem na text, zejména strojové rozpoznání mluvy.To ale musí být často mluvčí blízko mikrofonu tabletu, podle okolností

12.3.2020 v 7:59 | Karma článku: 9.32 | Přečteno: 173 | Diskuse

Ztlumeno

Přechod na novou technologii vysílání znemožňuje sledovat televizi bez zvuku

Když se povinně zavádí nová technologie vysílání, mělo by vše fungovat minimálně tak, jako na té staré, včetně titulků pro sledování televizoru bez zvuku (titulky především pro diváky s postižením sluchu).

22.11.2019 v 9:01 | Karma článku: 17.60 | Přečteno: 1008 | Diskuse

Ztlumeno

Nová technologie vysílání (DVB-T2) a skryté titulky

Přecházím na novou technologii vysílání (DVB-T2). Protože moje televize neumí její příjem, zakoupil jsem set top box Sencor SDB 5003T, certifikovaný Českými radiokomunikacemi pro provoz v České republice.

16.11.2019 v 7:31 | Karma článku: 18.42 | Přečteno: 2398 | Diskuse

Ztlumeno

Potřebují videa a televize titulky?

Dokázali byste sledovat video či televizi s vypnutým zvukem? Věděli byste, co říkají, kdyby vám někdo vypnul zvuk?

30.8.2019 v 7:23 | Karma článku: 9.10 | Přečteno: 424 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Otto Kamm

Kapitola CXVII. - Stálo to za to ty dny NATO

Tak jsem se těšil, že uvidím tu létají pevnost, co nemusí přistávat nikde a dokáže pořád létat. Tedy když jí cestou někdo natankuje.

21.9.2020 v 7:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 58 | Diskuse

Hana Dneboská

Kolikátého je dnes

bývá moje každodenní otázka pro několikačlenné publikum mužů a žen v seniorském věku. Dny se tady sobě podobají jako vejce vejci. Vyzývavá nápověda na nástěnce je všem na očích. Přesto moje „třída“ tápe a přemýšlet je trápení.

21.9.2020 v 7:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 71 | Diskuse

Karel Orlík

Demontáž základů Ameriky už pokračuje 60 let

„Když se boří základy, co může dělat spravedlivý?“, klade si otázku autor Žalmu 11,3. Čtenáře může napadnout jediné řešení: Uprchnout, než ho stavba zavalí.

21.9.2020 v 6:00 | Karma článku: 14.51 | Přečteno: 257 | Diskuse

Luboš Chott

Chodím městem a dívám se za vrata aneb Bude autobusákem dál fičet?

Změní kladenské autobusové nádraží konečně svoji tvář? Plánovali to primátoři Volf i Jiránek. Původní park se stoletými stromy a lavičkami, který jsem zažil, by se mi tam sice líbil víc, ale... Snad zmizí letitá ostuda Kladna.

21.9.2020 v 5:49 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 75 | Diskuse

Jan Hurka

Hamáčkovo Rudý podzim aneb já vás naučím milovat komunisty …a s láskou vzpomínat

Začalo to Covidem, pokračovalo Rudým svetrem a ...zabavováním cizího majetku protiprávně, to evidentně nekonče...

21.9.2020 v 1:54 | Karma článku: 12.69 | Přečteno: 292 |
Počet článků 91 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 793

ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení.Pořádáme pravidelně na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Sluchové postižení (SP) je označováno WHO (Světová zdravotnická organizace) jako 2.nejtěžší ihned po mentálním postižení. Lidé jsou odtrženi od komunikace. SP je velmi variabilní a není možné si jej vyzkoušet. Podle výše ztráty sluchu jsou lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, máme uživatele kochleárních implantátů. Každý člověk má jiné nároky na komunikaci. Prelingválně neslyšící dávají přednost znakovému jazyku, nedoslýchaví a ohluchlí lidé simultánnímu přepisu.

S podporou Blog iDNES.cz
 

Najdete na iDNES.cz